ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ

Тракия Пропъртийс ще бъде с Вас през целия процес по закупуване на избрания от Вас имот. Ние предоставяме важни услуги за купувача по време на процеса на покупка, включително помощ от адвокат, пълна проверка на собствеността, подготовка на всички необходими договори и документи, свързани със сделката.
Тракия Пропъртийс ще Ви консултира при определянето нa реалната пазарна цена на предлагания имот към моментa на търсенето и актуализирането й във времето спрямо състоянието на пазара;
Тракия Пропъртийс ще осъществи мащабно маркетингово проучване относно намирането на идеалния имот, търсен от Вас;
Ще организираме огледи на предварително съгласуваните с Вас имоти, в удобно за вас време;
Ще Ви предоставяме текуща информация относно имотите на пазара, подходящи за Вашето търсене;
Ще подготвим пълния набор от документи, необходими за сделката: депозитно споразумение; предварителен договор за покупко-продажба; пълна проверка на собствеността и др.
Ще бъдем до вас до окончателното изповядване на сделката пред нотариус и заплащането на пълната сума от продажната цена на имота, като съдействаме на нотариуса и на Вас по набавянето на необходимите за нотариалното изповядване документи.

Условия и Цена

При възлагането на поръчката за намиране на имот за покупка на Тракия Пропъртийс между възложителя и агенцията се сключва посреднически договор за покупка на имот, отговарящ на Вашите критерии.
Всеки оглед на имота се удостоверява с протокол.
Комисионата на агенция Тракия Пропъртийс е в размер на 3% с влючен ДДС от продажната цена, но не по-малко от 500 евро и се дължи при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота или ако такъв липсва при нотариалното изповядването на сделката.
Всеки клиент на Тракия Пропъртийс получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Тракия Пропъртийс ще бъде с Вас през целия процес по продажбата на Вашия имот:
Тракия Пропъртийс ще Ви консултира при определянето нa реалната пазарна цена на предлагания имот към момент на продажбата и актуализирането й във времето спрямо състоянието на пазара.
Тракия Пропъртийс ще осъществи мащабни маркетинг и реклама на Вашия имот, включващи:
рекламиране на имота в сайта на
Тракия Пропъртийс, във всички Интернет портали за имоти, във специализираните вестници и списания, както и допълнителни маркетингови прийоми;
ще популяризира имота чрез социалните мрежи и пред бизнес партньорите на Тракия Пропъртийс;
ще изготвим Външна реклама и др.
Ще организираме предварителен оглед на имота в удобно за вас време, който включва - професионално заснемане, видео – виртуална разходка из имота, измерване площите на помещенията, коректно попълване на подробна информация относно предимствата на имота;
Ежеседмично ще ви информираме за интереса към вашия имот от потенциални купувачи; ще дискутириме осъществените огледи и ще планираме внимателно бъдещите стратегии;
Ще подготвим пълния набор от документи, необходими за сделката: депозитно споразумение; предварителен договор за покупко-продажба; пълна проверка на собствеността и др.
Ще бъдем до вас до окончателното изповядване на сделката пред нотариус и получаването на пълната сума от продажната цена на имота, като съдействаме на нотариуса и на Вас по набавянето на необходимите за нотариалното изповядване документи.

Условия и Цена

При възлагането на поръчката за продажба на имот на Тракия Пропъртийс между възложителя и агенцията се сключва посреднически договор за продажба на конкретния имот.
Всеки оглед на имота се удостоверява с протокол.
Комисионата на агенция Тракия Пропъртийс е в размер на 3% с влючен ДДС от продажната цена, но не по-малко от 500 евро и се дължи при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота или ако такъв липсва при нотариалното изповядването на сделката.
Всеки клиент на Тракия Пропъртийс получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

По-голямата част НАЕМОДАТЕЛИТЕ предпочитат да предадат отговорността за намиране на наемател на професионалана агенция за имоти.
По-голяма част от НАЕМАТЕЛИТЕ се чувстват по- спокойни и предпочитат да наемат имот чрез агенция за недвижими имоти, която да гарантира собствеността на имота, договора за наем и да направи необходимите проверки.

Тракия Пропъртийс:

Ви спестява необходимото неодобство да се правят огледи и да се водят преговори директно с потенциални наематели;
Ще рекламира ефективно Вашия имот към хиляди потенциални наематели, които търсят имот под наем в района в сайта на Тракия Пропъртийс, в Интернет портали за имоти, в специализирани вестници и списания и др.;
Има познания за местния пазар, включително вида на имоти под наем в района, на потенциалното търсене за тях, наемните цени и вида на наематели, които биха могли да се интересуват във вашия имот;
Провежда огледи, даващи възможност да се намерят и осигурят наематели за Вашия имот и ще Ви предоставя ценна обратна връзка в процеса;
води преговори с наематели от ваше име при обсъждането на наемната цена на имота;
Ви предоставя съвети и насоки;
Ще подготвим договор за наем, съобразен с вашите изисквания;
Ще подготвим приемо - предавателен протокол с подробно описание на инвентара и попълване данните на измервателните уреди.

Условия и Цена

При възлагането на поръчката за отдаване на имот под наем на Тракия Пропъртийс между възложителя и агенцията се сключва посреднически договор за отдаване под наем на конкретния имот.
Всеки оглед на имота се удостоверява с протокол.
Комисионата на агенция Тракия Пропъртийс е в размер на 50% от първият месечен наем и се дължи при сключване на договор за наем.
Всеки клиент на Тракия Пропъртийс получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

По- голяма част от НАЕМАТЕЛИТЕ се чувстват по- спокойни и предпочитат да наемат имот чрез агенция за недвижими имоти, която да гарантира собствеността на имота, договора за наем и да направи необходимите проверки.

Тракия Пропъртийс:

Ще извърши мащабно маркетингово проучване на предлаганите имоти в търсените от Вас райони;
Има познания за местния пазар, включително вида на имоти под наем в района и за наемните цени за района;
Ще провежда огледи, даващи възможност да се намери точния имот, търсен от Вас и ще Ви предоставя ценна обратна връзка в процеса;
Ще води преговори с наемодатели от ваше име при обсъждането на наемната цена на имота;
Ви предоставя съвети и насоки;
Ще подготви договор за наем, съобразен с вашите изисквания;
Ще подготви приемо - предавателен протокол с подробно описание на инвентара и попълване данните на измервателните уреди.

Условия и Цена

При възлагането на поръчката за наемане на имот под наем на Тракия Пропъртийс между възложителя и агенцията се сключва посреднически договор за наемане на имот, отговарящ на Вашите критерии.
Всеки оглед на имота се удостоверява с протокол.
Комисионата на агенция Тракия Пропъртийс е в размер на 50% от първият месечен наем и се дължи при сключване на договор за наем.
Всеки клиент на Тракия Пропъртийс получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ОРГАНИЗИРАНЕ И ФИНАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКИ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

АКО САМИ СТЕ НАМЕРИЛИ ПОДХОДЯЩИЯ ИМОТ ИЛИ КАНДИДАТ-КУПУВАЧ,
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ФИНАЛИЗИРАТЕ СДЕЛКАТА!

ЗА ТАЗИ УСЛУГА ВИЕ НЕ ДЪЛЖИТЕ КОМИСИОНА!

Дори и сами да сте намерили купувач или имот, който да закупите, но не познавате организацията на процеса по подготовка на документите, необходимите проверки, нужните договори и разписки, то тогава Вие можете да се обърнете към нас за професионална консултация и подготовка на всичко необходимо за приключване на сделката така, че да бъдете спокойни и уверени, че всички детайли са уредени и нищо не е пропуснато!

Заплащате само такса за организация на сделката, включваща всички или отделни елементи от следните:

ЗА КУПУВАЧА:

Обстоятелствена проверка относно собствеността на имота от първия собственик до последния – 280 лв.
Опис на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката, дължими от собственика на имота – 20 лв.
Проверка за тежести върху имота от Агенцията по вписвания;
компютърна справка – 15лв.
писмен документ с подпис и печат от Агенцията по вписвания - 80лв.
Изготвяне на депозитна разписка за капариране на недвижим имот – 50 лв.
Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба – 200лв.
Присъствие и консултация при изповядване на сделката пред нотариус – 60 лв.
Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 95лв.
присъствие от страна на консултант на Тракия Пропъртийс при предаване на владението на недвижим имот – 40 лв.
Ако се възползвате от пакетна услуга „КУПУВАМ С ТРАКИЯ ПРОПЪРТИС“, Може да спестите до 25% от таксите с пакетната цена от 630 лв., включваща всички изброени по-горе услуги.
Забележка: посочените цени са с включен ДДС и не включват държавни, общински и др. такси, които се заплащат допълнително при сключване на договор за поръчка.

ЗА ПРОДАВАЧА:

Набавяне на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката от държавни и общински институции – 150лв.
Опис на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката, дължими от собственика на имота – 20 лв.
Изготвяне на депозитна разписка за капариране на недвижим имот – 50 лв.
Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 200лв.
Присъствие и консултация при изповядване на сделката пред нотариус – 85 лв.
Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 110лв.
Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 95лв.
присъствие от страна на консултант на Тракия Пропъртийс при предаване на владението на недвижим имот – 25 лв.
Ако се възползвате от пакетна цена „ПРОДАВАМ С ТРАКИЯ ПРОПЪРТИС“, можете да спестите до 25% от таксите с пакетната цена от 375 лв. – включва всички изброени по-горе услуги.
Забележка: посочените цени са с включен ДДС и не включват държавни, общински и др. такси, които се заплащат допълнително при сключване на договор за поръчка.

Адрес: гр. София 1138, кв. Горубляне, ул.”Павел Красов”№ 36, партер
Тел.: 02 483 91 98, 0884 556 480, 0882 782 667, 0876 244 458
Е-mail: info@thraciaproperties.com
Офертите се управляват от EstateAssistantС помощта на Mythfinity
Обратно горе