Основни характеристики

Парцел в с.Горни Лозен, София, Оферта №653

Цена: 287910
Цена на кв.м.: 90
Район: София
Подрайон: с.Горни Лозен
Етаж: -999
Тип: Парцел
Площ: 3199 кв.м.
Описание на имота

ТРАКИЯ ПРОПЪРТИЙС ПРЕДСТАВЯ Поземлен имот, с квадратура 3199 кв.м, находящ се на втора линия от Цариградско шосе и автомагистрала Тракия Попада в зона СМф2, подходящ за различни видове крайпътни търговски, индустриални и складови обекти и бази. Показателите за застроявване са: Плътност 40% ; Кинт 1,2; максимална кота корниз съгласно т.5 от Предназначение, основни и допълващи функции, ограничения и специфични изисквания за урбанизирани територии, Приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и Раздел 4, глава трета от ЗУТ Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване. В района предлагаме и друг поземлен имот със същите показатели и квадратура 7799 кв.м..


Консултант

Адрес: гр. София 1138, кв. Горубляне, ул.”Павел Красов”№ 36, партер
Тел.: 02 483 91 98, 0884 556 480, 0882 782 667, 0876 244 458
Е-mail: info@thraciaproperties.com
Офертите се управляват от EstateAssistantС помощта на Mythfinity
Обратно горе
cross