Галерия
Основни характеристики

Парцел в с.Горни Лозен, София, Оферта №704

Цена: 165200
Цена на кв.м.: 45
Район: София
Подрайон: с.Горни Лозен
Етаж: -999
Тип: Парцел
Площ: 3699 кв.м.
Описание на имота

Тракия Пропъртийс продава поземлен имот в местнос 'Три Бари' в с. Лозен.Зона Сср. Допустимите функции и параметри на застрояване се определят съобразно функционалното предназначение и параметри на съседните устройствени зони и терени. В случаите, когато е допустимо обитаване, застрояването е ниско при макс. плътност 25% и макс. Кинт 0,6. Строителстово се разрешава въз основа на ПУП и след смяна на предназначението на земеделската земя.


Консултант

Адрес: гр. София 1138, кв. Горубляне, ул.”Павел Красов”№ 36, партер
Тел.: 02 483 91 98, 0884 556 480, 0882 782 667, 0876 244 458
Е-mail: info@thraciaproperties.com
Офертите се управляват от EstateAssistantС помощта на Mythfinity
Обратно горе
cross